Gdynia historia miasta

Gdynia jest trzecim po Gdańsku i Sopocie członem w zespole trójmiejskim. Rozciąga się w północnej części aglomeracji, a jako miasto jest najmłodsze w tym zespole. Jej terytorium zajmuje około 140 km2, a składają się na nie takie elementy topograficzne, jak kępy nadmorskie: Redłowska i część Oksywskiej, fragment Pradoliny Kaszubskiej (w której rozbudował się wewnętrzny akwen portowy), Obniżenie Redłowskie (wykorzystane do budowy linii komunikacyjnych biegnących z Gdańska przez Gdynię na Pomorze Środkowe i Zachodnie) i Wysoczyzna Gdańska, największa powierzchniowo część miasta. Z wodami Zatoki Gdańskiej i częściowo Puckiej graniczy Gdynia na powierzchni około 14 km. Na jej terytorium mieszka około 250 tys. stałych obywateli.

Gdynia jest miastem portowo – przemysłowym, a także dużym centrum handlowym, ośrodkiem szkolnictwa, przed wszystkim morskiego. Jest także wielką bazą marynarki handlowej i wojennej oraz rybołówstwa morskiego. Wśród wielu gałęzi przemysłu na czoło wysuwa się przemysł stoczniowy, reprezentowany przez Stocznię im. Komuny Paryskiej, Stocznię Remontową „Nauta” i „Stocznię Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków. Poważną gałęzią gospodarki morskiej jest przemysł związany z rybołówstwem, głównie przetwórczy. W Gdynia działa nadto kilka placówek naukowych służących gospodarce morskiej, np. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego czy Morski Instytut Rybacki, którego statek badawczy „Profesor Siedlecki” zaliczany jest do najnowocześniejszych jednostek tego typu w skali światowej.

Wśród licznych instytucji kulturalnych Gdyni na czoło wysuwa się Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny, Teatr Dramatyczny, Muzeum Marynarki Wojennej dysponujące Muzeum – Okrętem „Błyskawicą”, Muzeum Oceanograficzne i Akwarium. Gdynia jest dużym ośrodkiem szkolnictwa, przede wszystkim morskiego, z Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej i Wyższą Szkołą Morską na czele.

Gdynia cieszy się w całym kraju sławą dużego i nowoczesnego miasta portowego. Powstało ono błyskawicznie, bo zaledwie w ciągu kilkunastu lat międzywojennych. Po wojnie nastąpiła znaczna jego rozbudowa. Przed 1939 r. była Gdynia prawdziwym magnesem przyciągającym roje turystów dorosłych i niezliczone roje wycieczek młodzieżowych z całego kraju. Jak wówczas tak i obecnie jest to miasto, jego port i stocznie dumą każdego Polaka, świadectwem ogromnego wysiłku i uzdolnień narodu, dowodem sprawności służb budowlanych i administracyjnych.

Dodać trzeba, iż Gdynia słynie ze swojego malowniczego krajobrazu, którego komponentami są zalesione wzniesienia wysoczyzny, piękne doliny i dolinki, a wreszcie morze, z którym na przestrzeni kilku kilometrów graniczy miasto – jego kępy Radłowska i Oksywska – wysokim, do 60 m. brzegiem klifowym.

Dogodne połączenia drogowe i kolejowe łączą Gdynię ze wszystkimi wielkim ośrodkami miejskimi w całym kraju.

Zapraszam do przeczytania artykułu na temat —> Wycieczki po Sopocie