Wymagania stawiane konstrukcjom magazynowym

Magazynowanie produktów jest bardzo ważnym etapem w skomplikowanym procesie rozpoczynającym się wraz z wytworzeniem jednostki danego dobra, a kończącym się z chwilą jej dostarczenia do finalnego odbiorcy. Jest to jednak zadanie, które musi zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb. Różnorodne produkty wymagają bowiem różnego sposobu oraz szczególnych warunków przechowywania.

Odporne na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych produkty pochodzenia mineralnego przechowuje się zupełnie inaczej, niż wrażliwe na działanie temperatury produkty nabiałowe. Dlatego też istnieje wiele różnorodnych konstrukcji magazynowych. Powszechnie jednak konstrukcje tego typu kojarzone są z zamkniętymi halami magazynowymi. Nawet obiekty tego typu różnią się znacznie między sobą.

Magazynowanie produktów może się bowiem odbywać w tak zwanych konstrukcjach bezregałowych, gdzie produkty przechowywane są na podłodze, przeważnie z wykorzystaniem palet. Inny rodzaj hal magazynowych stanowią magazyny niskiego składowania, a inny magazyny wysokiego składowania. Pomimo różnic występujących w tego typu obiektach, istnieje szereg wspólnych wymagań stawianych wobec magazynów.

Po pierwsze muszą one zapewniać warunki umożliwiające przechowywanie odpowiednich rodzajów towarów. Chodzi tutaj przede wszystkim o dostosowanie temperatury i wilgotności powietrza do wymagań stawianych przez magazynowany produkt. Inną cechą wspólną wszystkich konstrukcji magazynowych powinna być ich ergonomia. Ma ona znaczny wpływ na sprawność procesu przechowywania towarów. Między innymi chodzi tutaj o odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń magazynowych oraz ich wyposażenia.

Magazynowanie produktów powinno być także procesem bezpiecznym, dlatego też ważne są odpowiednie stosowane w tym celu instalacje.